Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

Kauche là gì?

Kauche là một ứng dụng mua hàng chung, cho phép người dùng mua sắm theo nhóm với bạn bè hoặc gia đình một cách vui vẻ với một mức giá hời.

Mua hàng chung là gì

Mua hàng chung là cách thức mua hàng theo nhóm cùng bạn bè hoặc gia đình.

image

Quy trình của mua hàng chung

①Chọn sản phẩm muốn mua và thanh toán

Chọn sản phẩm bạn muốn mua và nhấn vào nút mua hàng chung. Khi mua một sản phẩm, bạn sẽ được chuyển đến trang web chia sẻ nhóm mua chung.

image

Chia sẻ URL mua chung cho bạn bè hoặc gia đình

Chia sẻ URL mua chung với bạn bè hoặc gia đình qua các kênh như SNS hay email. Trong vòng 24 giờ, hãy tập hợp số người cẩn thiết để lập nhóm mua chung.

image
image

Khi tập hợp đủ người là đã thành công mua chung

Nếu tập hợp đủ số lượng người cần thiết để tạo thành nhóm thì việc mua chung sẽ thành công! Hàng hóa sẽ được chuyển đến từng người mua.

image

Cho phép thông báo và nhận thông tin ưu đãi!

Thông báo mua chung thành công và thông tin giảm giá sẽ được gửi bằng thông báo của ứng dụng. Hãy cho phép nhận thông báo để không bỏ lỡ các thông tin ưu đãi!

Hoàn lại toàn bộ tiền hàng nếu nhóm mua chung không được thành lập!

Nếu không tập hợp đủ số lượng người cần thiết để mua chung, tiền mua hàng sẽ được hoàn trả toàn bộ. Mua hàng trước, sau đó mới tìm kiếm người mua chung.

Mua sắm dễ dàng với giao hàng cá nhân và thanh toán cá nhân!

Sản phẩm được giao riêng cho từng thành viên. Có thể mua sắm dễ dàng cùng bạn bè và gia đình ở xa. Vì thanh toán được hoàn thành riêng lẻ, nên không cần tốn công thu tiền hoặc chia nhỏ hóa đơn mua hàng.

Vì có thể mua hàng ẩn danh nên an toàn và bảo mật!

Bạn có thể tham gia mua hàng dưới hình thức ẩn danh. Bạn có thể mua hàng chung mà không phải cung cấp thông tin cá nhân nên tuyệt đối an toàn và bảo mật.

Các câu hỏi khác có thể được tìm thấy ở trang những câu hỏi thường gặp ở bên dưới.